Tel:+86-531-86421919 
Fax:+86-531-86409399
What’sapp/Singnal:+8618615252542

No.76 Dikou Road,
Mingquan Plaza,
Tianqiao Area Jinan,
Shandong,China.

Jinan Focus Bearing Co.,Ltd.

Railway bearing

TAROL160/280-R-TVP bearing

TAROL160/270-R-TVP bearing

TAROL150/250-R-TVP bearing

TAROL140/220-R-JP bearing

TAROL130/240-R-TVP bearing

TAROL130/230-R-TVP bearing

TAROL130/220-R-TVP bearing

TAROL130/210-R-JP bearing

TAROL120/195-R-TVP bearing

TAROL110/180-R-TVP bearing

TAROL100/175-R-TVP bearing

TAROL100/165-R-JP bearing

TAROL90/154-R-TVP bearing

F-803870.ZL bearing

F-804116.ZL bearing

F-807850.ZL bearing

F-801804.ZL bearing

F-809100.ZL bearing

F-809403.ZL bearing

F-804315.ZL bearing

F-804986.ZL bearing

F-804490.01.ZL bearing

F-803417.01.ZL bearing

F-803419.ZL bearing

F-808246.ZL bearing

F-807081.ZL bearing

F-804630.ZL bearing

WJ180X340-M1 bearing

WU180X340-W-M1 bearing

F-565629.ZL bearing

F-565628.ZL bearing

F-565627.ZL bearing

F-565626.ZL bearing

WJP150X300-P-M1 bearing

WJ150X300-M1 bearing

F-803121.ZL bearing

F-803122.ZL bearing

F-801087.ZL bearing

F-801086.ZL bearing

WJP130X260-P-M1 bearing

WJ130X260-M1 bearing

Z-581172.01.ZL bearing

Z-581171.01.ZL bearing

WJP130X240-P-TVP bearing

WJ130X240-TVP bearing

WJP130X240-P-M1 bearing

WJ130X240-M1 bearing

Z-514493.01.ZL bearing

Z-514494.01.ZL bearing

Z-579020.ZL bearing

Z-579021.ZL bearing

WJP120X240-P-TVP bearing

WJ120X240-TVP bearing

WJP120X240-P-M1 bearing

WJ120X240-M1 bearing

WJP120X215-P-TVP bearing

WJ120X215-TVP bearing

F-565625.ZL bearing

F-804970.ZL bearing

WJP110X215-P-M1 bearing

WJ110X215-M1 bearing

F-803325.ZL bearing

Z-577935.ZL bearing

F-565064.ZL bearing

F-565065.ZL bearing

WU100x200-W-M1 bearing

WJP100x200-P-M1 bearing

WJ100x200-M1 bearing

WJP100X180-P-TVP bearing

WJ100X180-TVP bearing

F-574335.ZL bearing

F-574334.ZL bearing

F-565624.ZL bearing

F-565633.ZL bearing

F-565632.ZL bearing

WJP90X160-P-TVP bearing

WJ90X160-TVP bearing

Z-574333.ZL bearing

Z-574332.ZL bearing

F-565631.ZL bearing

F-565630.ZL bearing

WJP80X140-P-TVP bearing

WJ80X140-TVP bearing

Z-546569.TR1 bearing

Z-547733.01.TR1 bearing

Z-547733.TR1 bearing

Z-547734.01.TR1 bearing

Z-547734.TR1 bearing

Z-547733.02.TR1 bearing

Z-546556.TR1 bearing

Z-574019.02.TR1 bearing

Z-574019.01.TR1 bearing

Z-578073.TR1 bearing

F-808428.TR1 bearing

Z-578072.TR1 bearing

F-809146.TR1 bearing

F-801376.TR1 bearing

F-804744.TR1 bearing

Z-578361.TR1 bearing

F-809555.TR1 bearing

Z-525862.TR1 bearing

Z-522417.TR1 bearing

Z-522416.TR1 bearing

F-801813.TR1 bearing

F-801812.TR1 bearing

Z-530995.TR1 bearing

Z-530994.TR1 bearing

Z-548101.02.TR1 bearing

Z-548101.TR1 bearing

Z-547285.TR1 bearing

Z-527100.TR1 bearing

Z-548100.TR1 bearing

Z-566566.TR1 bearing

F-809055.TR1 bearing

Z-566565.TR1 bearing

Z-536325.TR1 bearing

Z-536326.TR1 bearing

546569 bearing

547733A bearing

547733 bearing

547734A bearing

547734 bearing

546556 bearing

574019B bearing

574019A bearing

578073 bearing

578072 bearing

801376 bearing

578361 bearing

525862 bearing

522417 bearing

522416 bearing

801813 bearing

801812 bearing

530995 bearing

530994 bearing

547285 bearing

527100 bearing

548101B bearing

548101 bearing

548100 bearing

566566 bearing

566565 bearing

536325 bearing

536326 bearing

TAROL160/280.804595.E34 bearing

TAROL150/250.803295.E34 bearing

TAROL140/220.517907.E34 bearing

TAROL130/230.577997D.E34 bearing

TAROL130/220.800050.E34 bearing

TAROL130/210.517906.E34 bearing

TAROL120/195.517905B.E34 bearing

TAROL100/175.578693.E34 bearing

TAROL100/165.517874.E34 bearing

TAROL90/154.572103B.E34 bearing

803870 bearing

801804 bearing

804315 bearing

803417A bearing

803419 bearing

807081 bearing

804630 bearing

WJ180x340M1 bearing

WU180x340W.M1 bearing

WU180x340M1 bearing

NJ2236E.M1.C4.F2 bearing

NU2236E.M1.C4.F2 bearing

NJ2232E.M1.C4.F2 bearing

NU2232E.M1.C4.F2 bearing

WJP150x300P.M1 bearing

WJ150x300M1 bearing

NU2230E.M1.C4.F2 + HJ2230E.F2 bearing

NJ2230E.M1.C4.F2 bearing

801087 bearing

801086 bearing

WU130x260W.M1 bearing

WJP130x260P.M1 bearing

WJ130x260M1 bearing

581172A bearing

581171A bearing

WJP130x240P. bearing

WJ130x240 bearing

514493 bearing

514494 bearing

579020 bearing

579021 bearing

WU120x240W.M1 bearing

WJP120x240P.M1 bearing

WJ120x240M1 bearing

WJP120x215P.TVP bearing

WJ120x215TVP bearing

NF2224E.M1.C4.F2 bearing

804970 bearing

WU110x215W.M1 bearing

WJP110x215P.M1 bearing

WJ110x215M1 bearing

NF2222E.M1.C4.F2 bearing

577935 bearing

NJP2320ED.TVP2.C4.F2.H25 bearing

NJ2320E.TVP2.C4.F2.H25 bearing

WU100x200W.M bearing

WJP100x200P.M bearing

WJ100x200M bearing

WJP100x180P.TVP bearing

WJ100x180TVP bearing

574335 bearing

574334 bearing

NF2220E.M1.C4.F2 bearing

NJP2318ED.TVP2.C3.F2.H25 bearing

NJ2318E.TVP2.C3.F2.H25 bearing

WJP90x160P.TVP bearing

WJ90x160TVP bearing

574333 bearing

574332 bearing

NJP2316ED.TVP2.C3.F2.H25 bearing

NJ2316E.TVP2.C3.F2.H25 bearing

WJP80x140P.TVP bearing

WJ80x140TVP bearing

TAROL160/280-R-TVP bearing

TAROL160/270-R-TVP bearing

TAROL150/250-R-TVP bearing

TAROL140/220-R-JP bearing

TAROL130/240-R-TVP bearing

TAROL130/230-R-TVP bearing

TAROL130/220-R-TVP bearing

TAROL130/210-R-JP bearing

TAROL120/195-R-TVP bearing

TAROL110/180-R-TVP bearing

TAROL100/175-R-TVP bearing

TAROL100/165-R-JP bearing

TAROL90/154-R-TVP bearing

All Categories